Liczba odwiedzin strony: 9419 Osób na stronie: 4
 

Lege Artis. Przyborowska K.
Kancelaria radcy prawnego.

 
Dziennik Ustaw 1997 Nr 47 poz. 302 - Pełnomocnik Rządu do Spraw Dzieci
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dzieci. (Dz. U. z dnia 16 maja 1997 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Dzieci, zwanego dalej "Pełnomocnikiem". 2. Pełnomocnik działa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako podsekretarz stanu. 3. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów. § 2.  1. Pełnomocnik koordynuje wypełnianie zadań zapewniających realizację pełni praw dzieci oraz poprawę warunków ich życia, wynikających z:   1)   ustaw i uchwał Sejmu oraz aktywów wykonawczych, a także innych dokumentów Rady Ministrów i jej organów,   2)   rządowych programów przyjętych do realizacji,   3)   umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a w szczególności Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., oraz zaleceń organizacji międzynarodowych działających na rzecz dzieci. 2. Pełnomocnik realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, w szczególności przez:   1)   dokonywanie analiz i ocen sytuacji społecznej dzieci oraz warunków ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska sieroctwa, niepełnosprawności oraz zagrożenia patologiami społecznymi, a także ich wpływu na poziom życia i rozwój dzieci,   2)   inicjowanie lub przygotowanie rozwiązań i regulacji prawnych oraz działań w zakresie kształtowania właściwych warunków życia dzieci, gwarancji respektowania ich praw i ochrony interesów, w tym: a)  rozwiązywania problemów sieroctwa naturalnego i społecznego oraz opieki zastępczej, b)  przeciwdziałania społecznym patologiom dotykającym dzieci oraz...
Monitor Polski 2010 Nr 24 poz. 221 - Nadanie orderów i odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 sierpnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z dnia 16 kwietnia 2010 r.) Rej. 272/2009 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczeni zostają: KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. ks. Krzywiński Stanisław, KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 2. Dąbrowski Wiesław, 3. Ekiert Jan, pośmiertnie 4. ks. bp Błaszkiewicz Tadeusz Bogusław, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 5. ks. Czenczek Stanisław, 6. Olszański Józef, 7. Pudliński Marek, 8. ks. Rajchel Marian Stanisław, 9. Wajda Mieczysław, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 10. Batko Stanisław, 11. ks. Dryniak Eugeniusz Jacek, 12. Kurowski Janusz Stanisław, 13. Sołek Jan Waldemar, 14. Szczurko Edward, pośmiertnie 15. Stabiszewski Jerzy, za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 16. Balawender Edward, 17. Bugryn Ryszard Władysław, 18. Harpula Zbigniew, 19. Ojak Anna Maria, 20. ks. Pępek Jan, 21. Rusinowska Danuta, 22. Szot Jan, 23. Wyczawski Andrzej, 24. ks. Zarych Stanisław Antoni, 25. Żółkiewicz Stanisław.
KRS 0000361151 - ENDOSYSTEM SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ENDOSYSTEM SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
55A 55-200 ŚCINAWA OŁAWA OŁAWSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000361151
KRS 0000361150 - "HISTURION" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"HISTURION" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PLAC ZAMKOWY 5 55-200 OŁAWA OŁAWA OŁAWSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000361150
KRS 0000361149 - SPORT BK GROUP SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPORT BK GROUP SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NONIEWICZA 10 16-400 SUWAŁKI M. SUWAŁKI M. SUWAŁKI PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000361149
KRS 0000361148 - MOBILE WAY SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MOBILE WAY SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 49-51 50-032 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000361148
KRS 0000361147 - "KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH "CASUS" WALDEMAR KOWALCZYKOWSKI, MACIEJ ŁUKIJAŃCZUK I WSPÓLNICY SP. J."
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH "CASUS" WALDEMAR KOWALCZYKOWSKI, MACIEJ ŁUKIJAŃCZUK I WSPÓLNICY SP. J." SP. J. 2010-07-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RYNEK 2/A 67-200 GŁOGÓW GŁOGÓW GŁOGOWSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
693-211-56-73 20545801 0000361147